KATHOLIEKE CONFERENTIE OP 28 APRIL 2017 TE VOLENDAM

 

Fabienne Maria (speciale internationale gastspreker) wil graag haar getuigenis geven hoe zij bevrijd is van invloeden van verschillende spirituele bewegingen door de kracht van het katholieke geloof, met name door haar toewijding aan het onbevlekt hart van Maria, en door het laten opdragen van heilige missen voor haar zieleheil. Zij vertelt haar verhaal met de duidelijke titel: VAN DUISTERNIS NAAR HET LICHT. U bent van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar dit GETUIGENIS VAN FABIENNE MARIA, in de Mariazaal van de Mariakerk.

 

Datum en tijd: Vrijdag 28 April, 20.00 UUR T/M 22.00 UUR
Waar: Julianaweg 72, 1131DC Volendam

 

De ingang van de Mariazaal is achter de kerk, aan de zijkant in de Kerkstraat.
U kan gewoon komen of zich aanmelden via: fromdarknessintothelight@gmail.com  

Voor meer achtergrond informatie kan u kijken op de volgende internet sites: https://vanduisternisnaarhetlicht.wordpress.com of https://newagedangers.wordpress.com

 

VERVANGING TIJDENS ZIEKTE VAN KAPELAAN PIETS

 

Beste mensen, we zijn heel blij dat er een invaller gevonden is voor de tijd dat kapelaan Piets ziek is. Hij zal assisteren in de vieringen en bij al het werk in het pastoraat. Daarom volgt hier

een introductie van hem.

 

Pastoor Eric van Teijlingen (1968) is de nieuwe geestelijk verzorger voor het St. Nicolaashof en de Gouwzee in Volendam en de Meermin in Edam. Hij volgt daarin pater Ben de Bock SJ op. Tevens is hij de komende maanden de tijdelijke vervanger voor kapelaan Peter Piets en helpt hij het pastorale team van de parochie Volendam. Opgegroeid in Den Haag heeft hij, na de middelbare school, in 1987 Geschiedenis gestudeerd aan de Rijks Universiteit Leiden. Aansluitend heeft hij gewerkt bij de Raad van State, het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. In 2001 is hij filosofie en theologie gaan studeren aan het pauselijk seminarie Beda College in Rome (een seminarie voor late roepingen) en aan het ‘Angelicum’ (universiteit).

 

Vanwege een stage bij de Vincentiusparochie en pastoor Jan Berkhout in de zomer van 2002 is de band met Volendam ontstaan. In 2005 is hij door bisschop Jos Punt priester gewijd en vierde hij zijn eerste heilige Mis in Volendam. In 2007 werd hij pastoor in de parochie Sint Jan de Doper in Langedijk, later regiopastoor van de regio Geestmerambacht (parochies Burgerburg, Langedijk, Schoorl, Tuitjenhorn en Warmenhuizen), in 2013 pastoor van regio Klaverblad (parochies Bennebroek, Heemstede en Vogelenzang) en vorig jaar was hij werkzaam in de Zaanstreek. Pastoor Van

Teijlingen is betrokken bij diverse bedevaarten en bedevaartorganisaties (zoals die naar Kevelaer, Lourdes, Rome). Ook is hij bestuurslid van het Ziekenapostolaat Nederland. De

afgelopen jaren verving hij in de zomermaanden enkele weken pastoor Paul Stomph vanwege vakantie.

 
IN STILTE TOT BEZINNING KOMEN

 

Wanneer u dit leest ben ik al een paar dagen aan het zwijgen; in het Brabantse land tot en met zaterdagmorgen op retraite. Zoals vroeger Volendammers ook wel naar Bergen gingen, bij de Redemptoristen. Dat het een groep Volendammers het een keer niet lukte om elke avond stil te zijn, daarvan getuigde lange tijd een groot Heilig Hartbeeld in de tuin bij de vijver van het retraitecentrum in Bergen. Later is daar in een gedeelte van dat gebouw  een tehuis geweest voor kinderen met een verstandelijke beperking waar ik toen werkte. En daar vertelde de beheerder van het gebouw dat een groep Volendammers tijdens een retraite op een avond uit geweest waren in het dorp, en bij terugkomst zo uitbundig waren dat ze later, om het goed te maken, dat Heilig Hartbeeld hebben geschonken.  Waar het gebleven is zou ik graag willen weten want het gebouw is afgebroken en er staat nu een wijk met grote sjieke villa’s.

 

Wie weet lukt het mij ook  niet om elke dag 24 uur stil te blijven en moet ik ook rouwmoedig na een uitbundige avond iets bedenken om het goed te maken. Misschien hebben Volendammers, die er toen bij geweest zijn, een goede raad voor mij als het zo ver komt. Ik hoop dat ik ook echt van de stilte gebruik kan maken om naar Jezus te luisteren, want daar gaat het om. Hij heeft geen last van onze uitbundigheid maar wij verstaan Hem dan vaak niet meer. Daarom is mijn grootste wens voor iedereen in Volendam bij het begin van het nieuwe jaar: dat u verbonden bent met Hem en elke dag graag in de stilte van uw hart naar Hem wilt luisteren. Om onder zijn zegen uitbundig te leven!

 

Zalig Nieuwjaar, namens alle pastores; pastoor Paul Stomph.

 

UITVAARTEN IN DE KERK

 

Bij uitvaarten vanuit de kerk gaat het nooit om een oordeel over iemand. Alleen om het willen toevertrouwen van iemand aan God, meestal op verzoek van nabestaanden. Daarbij heb ik grote fouten gemaakt en daarvoor spijt betuigd en vergeving gevraagd. En ontvangen, waarvoor ik heel dankbaar ben. Het lastige is dat het net lijkt of er een oordeel uitgesproken wordt wanneer iemand vanuit de kerk begraven wordt.

 

De kerk heeft zich nooit uit willen spreken over het oordeel dat God heeft over iemand in negatieve zin. De kerk durft alleen in sommige gevallen een mens heilig te verklaren; te verklaren dat zij (de kerk) er zeker van is dat iemand zo heeft geleefd, dat de ziel van de overledene bij God is in het volle aanschouwen van zijn gelaat. Nooit spreekt de kerk uit dat iemand met zekerheid verdoemd is. Dat oordeel is alleen aan God, en aan heiligen op de dag dat Jezus terugkomt (I Kor. 6,2a). Op aarde kunnen wij een oordeel vellen over een situatie en over daden. De heiligen die met God zullen oordelen wanneer Jezus komt zijn in een andere situatie dan toen zij nog als mensen op aarde leefden.

 

In de kerk willen we ons oordeel proberen los te laten en aan God over te laten. Dat stelt ons wel eens voor grote problemen en we proberen daarin de juiste keuze te maken en vragen daarvoor begrip.

 

Pastoor Paul Stomph