Aanvraag doopsel

Geachte ouders, fijn dat u uw kind wilt laten dopen. Voordat u de dopeling aanmeldt, wil ik u er op wijzen dat een opgegeven datum niet zomaar veranderd kan worden (tenzij in geval van ziekte o.i.d.).

Overleg daarom a.u.b. eerst met peetouders en familie, zodat de datum niet meer veranderd hoeft te worden.

Ook kan ik niet garanderen dat de doop door de kapelaan of mij wordt gedaan, omdat vakanties of het voorgaan in diensten elders dit onmogelijk kunnen maken. Wilt u persé dat de kapelaan of ondergetekende de doop doet, neem dan contact op met Kees Mühren – emailadres: cji.muhren@quicknet.nl of mobiel: 06-19952680 – om in overleg een kerk, een datum en een tijd te kiezen uit de nog openstaande mogelijkheden.

 

Vul de onderstaande gegevens in om een aanvraag te doen voor het heilig doopsel en binnenkort neemt iemand van de doopgroep contact met u op.

 

Per 01-01-2017 zal u pas achteraf een factuur ontvangen à € 25, - 

 

Met vriendelijke groet,
pastoor P. Stomph.

Gegevens doopsel:

Een opgegeven datum kan niet zomaar veranderd worden (tenzij in geval van ziekte o.i.d.). Overleg daarom a.u.b. eerst met peetouders en familie, zodat de datum niet meer veranderd hoeft te worden.

Dopeling

Jongen Meisje

LET OP! Voornamen: zoals opgegeven bij de geboorteaangifte bij de gemeente; zie hiervoor de persoonslijst die u van de gemeente heeft ontvangen.

LET OP! Doopnamen: als de doopnamen gelijk zijn aan de voornamen hoeft u deze niet in te vullen; zo niet, vul dan alle doopnamen in, ook de roepnaam als die er bij hoort.

LET OP! Roepnaam: altijd de roepnaam invullen ook al staat deze al bij de voornamen of de doopnamen.

Vader

Moeder

Ja Nee

Broer / Zus 1:

Jongen Meisje

Broer / Zus 2:

Jongen Meisje

Broer / Zus 3:

Jongen Meisje

Broer / Zus 4:

Jongen Meisje

Broer / Zus 5:

Jongen Meisje

Adresgegevens:

Gegevens aanvrager:

Ja Nee

Na het verzenden ontvangt u een e-mail met daarin de zojuist opgegeven gegevens. Heeft u deze e-mail niet ontvangen, controleer dan eerst even uw spamfolder; mocht de e-mail daar ook niet in staan neem dan contact op met dhr. K. Mühren. e-mail: cji.muhren@quicknet.nl of tel: 06-19952680.